תיאור מקרה – סתימה לבנה שהצהיבה

החלפת סתימה לבנה ישנה בשן קדמית שהצהיבה במרוצת השנים בעזרת שרף מורכב, קומפוזיט.

 

כתם בשן קדמית לפני הטיפולאחרי ציפוי חסרסינה
תיאור מקרה – השלמת שן קדמית שבורה על ידי קומפוזיט.

השלמת שן קדמית שבורה על ידי קומפוזיט. המטופל הגיע עם שן קדמית שבורה שעברה בעבר טיפול שורש ללא כתר. לאחר בדיקה מקיפה הוחלט להשלימה בצורה שמרנית ע"י שרף מורכב, קומפוזיט ולא להכתיר.

שן קדמית שבורה - לפני טיפולאחרי ציפוי חרסינה
תיאור מקרה – ציפוי קומפוזיט ישיר לשיניים קדמיות.

המטופל הגיע זמן קצר לפני גיוסו בבקשה לבדוק אפשרויות לשיפור האסתטיקה בשיניים קדמיות. בארבעת השיניים הקדמיות בוצעו בצעירותו טיפולי שורש עקב חבלה. מיקום השיניים מחייב טיפול אורטודנטי לפני הכתרתם. אשר יתבצע לאחר שחרורו. הוחלט לשפר את המראה על ידי השלמות קומפוזיט שמרניות כפתרון זמני עד למועד שחרורו.

לפני טיפול שינים אסתטיאחרי טיפול שיניים אסתטי
תיאור מקרה – השלמת שן קדמית שבורה על ידי קומפוזיט.

השלמת שן קדמית שבורה על ידי קומפוזיט. המטופל הגיע עם שן קדמית שבורה שעברה בעבר טיפול שורש ללא כתר. לאחר בדיקה מקיפה הוחלט להשלימה בצורה שמרנית ע"י שרף מורכב, קומפוזיט ולא להכתיר.

לפני

אחרי


תיאור מקרה – סתימה לבנה שהצהיבה

החלפת סתימה לבנה ישנה בשן קדמית שהצהיבה במרוצת השנים בעזרת שרף מורכב, קומפוזיט.

לפני

אחרי


תיאור מקרה – ציפוי קומפוזיט ישיר לשיניים קדמיות.

המטופל הגיע זמן קצר לפני גיוסו בבקשה לבדוק אפשרויות לשיפור האסתטיקה בשיניים קדמיות. בארבעת השיניים הקדמיות בוצעו בצעירותו טיפולי שורש עקב חבלה. מיקום השיניים מחייב טיפול אורטודנטי לפני הכתרתם. אשר יתבצע לאחר שחרורו. הוחלט לשפר את המראה על ידי השלמות קומפוזיט שמרניות כפתרון זמני עד למועד שחרורו.

לפני

אחרי


תיאור מקרה

מטופלת הגיעה בבקשה להחליף כתרים קדמיים: הכתרים לא יפים, רואים פס שחור מתחת לכתר.
ניתן להבחין בכתרים שצורתם מלבנית שלא תואמים את פני המטופלת, כתרים באורכים שונים, עם פס שחור בגבול החניכיים. חניכיים דלקתיות, אדומות בצקתיות ואי רגולריים.


לפני

אחרי

כתרי זירקוניה משנן קדמי.


תיאור מקרה

מטופלת אווה א. בת 18 מתלוננת על פגם מלידה בשן קדמית שמאוד מפריע לה מבחינה אסתטית
השלמנו את הפגם בעזרת שרף מורכב ” סתימה לבנה”.


לפני

אחרי


תיאור מקרה

מטופלת אווה א. בת 18 מתלוננת על פגם מלידה בשן קדמית שמאוד מפריע לה מבחינה אסתטית
השלמנו את הפגם בעזרת שרף מורכב ” סתימה לבנה”.


לפני

אחרי

אחרי ציפוי קומפוזיט והשלמת שיניים קטנות.


תיאור מקרה

מטופלת המתלוננת על שיניים שחוקות וגוון שיניים לא אחיד, עקב סתימות, כתרים ישנים וצבע שיניים כהה.


לפני

שיניים קדמיות שחוקות.

אחרי

כתרי זירקוניה במשנן קדמי.


תיאור מקרה

השתלת שן למטופלת בת 19 עם חוסר מולד של הניב.


לפני

לפני הטיפול – ניב חסר

אחרי

אחרי הטיפול – השתלת שן וכתר באזור ניב חסר.


דוגמאות נוספות

לפני

אחרי


לפני

אחרי


לפני

אחרי


לפני

שן קדמית שבורה

אחרי

השלמת שן מקומפוזיט, סתימה לבנה. התוצאה – מראה טבעי לגמרי.