במרפאתנו אנו נוקטים באמצעי זהירות קפדניים לשם מניעת העברת מחלות זיהומיות פוטנציאליות בין מטופל למטופל. דבר זה מתבצע על ידי חיטוי המשטחים, המכשירים והכלים שבאו במגע עם המטופל בעזרת חומרי חיטוי מתאימים. בנוסף לחיטוי עוברים כל הכלים שבאו במגע עם המטופל סטריליזציה (עיקור), המתבצע בעזרת אוטוקלב.
אוטוקלב הוא מכשיר שבעזרתו ניתן לבצע סטריליזציה של חפצים ומכשירים שונים. במרפאה השיניים, אנו משתמשים בסטריליזטור “רטוב”. העיקור מתבצע בטמפרטורת גבוהות של C°121 ועד C° 134 ובלחץ אטמוספרי גבוה. תהליך זה גורם להשמדה מוחלטת של כל סוגי המיקרואורגניזמים כולל נבגים.
לעתים חל בלבול בין המושגים עיקור וחיטוי. חיטוי הוא חיסולם של מיקרואורגניזמים פתוגניים העלולים לגרום למחלות, כמו לדוגמה וירוס ה-HIV , הגורם למחלת האיידס, ווירוס ה-HBV , הגורם למחלת הצהבת. החיטוי לא משמיד נבגים.